CÔNG TY TNHH TM BÁCH TÙNG

BACH TUNG CO., LTD

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : Tan Tao I.P, Lot 4A, Road 1, Binh Tan Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 37505682

Email : tungbachtung@yahoo.com

Website : www.bachtung.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA