CÔNG TY TNHH TM & SX DA ĐẠI LỢI

DA DAI LOI

Cập nhật: 03/04/2020

Địa chỉ : 156-158 Phú Viên, P.Bồ Đề, Long Biên, TP.Hà Nội

Điện thoại : 0913231166 / 0989231166

Email : daleco@hn.vnn.vn ,daleco@fpt.vn, anhnhu1166@gmail.com

Website : http://doanhnghiepthuongmai.com/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-tm-sx-da-dai-loi-2309

Giới thiệu