Công ty TNHH Xây dựng Môi trường Đông Châu

DONG CHAU CO.,LTD

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : 16/27A Dinh Tien Hoang St., DaKao Ward, Dist 1, HCM City

Điện thoại : (84-8) 62702191 Hotline: 0938206079

Email : sales@dongchau.net

Website : www.dongchau.net

Giới thiệu