Công Ty TNHH Xây Dựng & Xử Lý Môi Trường Đại Minh

Dai Minh Construction & Environment Co., Ltd

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : Số 3 Khu A Trường Sơn, P. 15, Q. 10,Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 39703108

Email : damifa@hcm.vnn.vn

Website : http://www.damifa.com

Giới thiệu