C.TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IN NGUYÊN KHANG

NGUYEN KHANG PRITING TECHNOLOGY J.S.CO

Cập nhật: 06/04/2020

Địa chỉ : 36 Alley 649 Linh Nam St., Hoang Mai Dist., HCM City

Điện thoại : (84-4) 35500214 - 0912.042361

Email : nguyenkhang_in@yahoo.com

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu