C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÌA KHÓA VÀNG

GOLDEN KEY EDUCATION ANDTRAINING INVESTMENT., JSC

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 72 Linh Lang St., Cong Vi Ward, Ba Dinh Dist., Ha Noi City

Điện thoại : (84-4) 37667530 - (84-4) 37667531 / 0936323398

Email : info@goldenkey.edu.vn

Website : www.goldenkey.edu.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- VĂN HÓA, GIÁO DỤC, XÃ HỘI, THỂ THAO