C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG LONG

HOANG LONG INVESTMENT J.S.CO.

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : 71/39 Nguyen Bac St., Ward 3, Tan Binh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 62753374

Email : khanhvan7946@yahoo.com.vn

Website : www.hoanglongnano.com

Giới thiệu