C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÔNG HIỆP

THONG HIEP INVESTMENT DEVELOPMENT CORPORATION

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 160-162 Ten Lua Str., Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 37527299

Email : info@thonghiepgroup.com

Website : www.thonghiepgroup.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN