C.TY CỔ PHẦN HƯNG HỒNG PHÁT

HUNG HONG PHAT J.S.CO.

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : Lot 1, Industrial Area, La Phu Commune, Hoai Duc Dist., Ha Noi City

Điện thoại : (84-4) 33654565 - (84-4) 33656966 - 0913.317.396 - 0906.961.899

Email : hunghongphat@yahoo.com.vn

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA