C.TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG ĐẠT

HUNG DAT T.S.CO. RADING & PRINTING

Cập nhật: 06/04/2020

Địa chỉ : 18 Alley 444, Doi Can St., Cong Vi Ward, Ba Dinh Dist., Ha Noi City

Điện thoại : (84-4)37624486 / 0904155863

Email : hungdat@gmail.com

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu