C.TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG ĐỎ

RED RAINBOW TRADING J.S.CO

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 29 Group 4B Dan Hamlet, Nam Dong Ward, Dong Da Dist., Ha Noi City

Điện thoại : (84-4) 35331973 / 0982.150.576

Email : hoa155@yahoo.com.vn

Website : www.erahouse.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- VĂN HÓA, GIÁO DỤC, XÃ HỘI, THỂ THAO