C.TY CỔ PHẦN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG SỐ 1 HÀ NỘI

NO. 1 HA NOI CLEAN ENVIRONMENT J.S.CO.

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : Alley 542/17/1 Xuan Dinh, Tu Liem Dist., Ha Noi City

Điện thoại : (84-4) 37501409 / 0912085132

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu