C.TY CỔ PHẦN VGHAU

VGHAU J.S.CO.

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : 6 Goc De Alley, Minh Khai St., Hai Ba Trung Dist., Ha Noi City

Điện thoại : (84-4) 36249481 - 0903.433.614

Email : vghaujsc@yahoo.com.vn

Website : www.vghau.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA