C.TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BAO BÌ PHƯƠNG ĐÔNG

NEWTEDCO

Cập nhật: 02/04/2020

Địa chỉ : 1/147A Nguyen Van Qua St., Dong Hung Thuan Ward, Dist. 12, HCM City

Điện thoại : (84-8) 37194608 (5lines)

Email : newtedco@vnn.vn

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu