C.TY CP ĐẠI PHÚ HẰNG

DAI PHU HANG J.S.CO.

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 6.11 Lot M2, Quarters No. 01, ton That Thuyet St., Ward 1, Dist. 4, HCM City

Điện thoại : (84-8) 39451506

Email : daiphuhang@yahoo.com

Website : www.roomforrentsaigon.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN