C.TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẠI PHÚ HƯNG

DAI PHU HUNG REAL ESTATE CONSTRUCTION INVESTMENT JS. CO.

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 286/3 To Hien Thanh St., Ward 15, Dist.10, HCM City

Điện thoại : (84-8) 38624753

Email : daiphuhung@yahoo.com

Website : www.dulieunhadat.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN