C.TY CP ĐỊA ỐC ĐẠI Á

DAI A LAND CORPORATION

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 1015 Tran Hung Dao St., W.5, Dist. 5, HCM City

Điện thoại : (84-8) 54050299 - 54050807

Email : info@daialand.com

Website : www.daialand.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN