C.TY CP ĐỊA ỐC HỒNG PHÁT

HONG PHAT REAL ESTATE JS. CO.

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 421/1 Su Van Hanh St., Ward 12, Dist.10, HCM City

Điện thoại : (84-8) 38621771 - 38621772 - (84-72) 3759339

Email : hp@hongphat-land.com.vn

Website : www.hongphat-land.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN