C.TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI LÂM SƠN

DAI LAM SON SECURITY SERVICE J.S.C

Cập nhật: 29/02/2020

Địa chỉ : 70 Truong Chinh St., Tan Hung Thuan Ward, Dist. 12, HCM City

Điện thoại : 0903 114 349 - 0989 004 346 - 0908 377 506

Email : baovedailamson@yahoo.com.vn

Website : www.baovedailamson.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN