C.TY CP DV ĐỊA ỐC HƯNG LỘC PHÁT

HUNG LOC PHAT REAL ESTATE SERVICE J.S CO

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 635D Do Xuan Hop St., Phuoc Long B Ward, Dist. 9, HCM City

Điện thoại : (84-8) 37437777

Email : diaochunglochat@yahoo.com

Website : www.diaochunglochat.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN