C.TY CP HỘI CHỢ TRIỂN LÃM & QUẢNG CÁO HOÀNG BẢO HỒNG

H.B.H ADVERTISING J.S.CO

Cập nhật: 06/04/2020

Địa chỉ : 582D Hau Giang St., Ward 12, Dist. 6, HCM City

Điện thoại : (84-8) 38859140

Email : hbh_event@yahoo.com.vn

Website : www.hbh.com.vn

Giới thiệu