C.TY CP KHẢI HOÀN

KHAI HOAN JSC

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : Cau Sat Hamlet, Lai Hung Village, Ben Cat Dist., Binh Duong Province

Điện thoại : (84-650) 3591220/ 221/ 222 - (84-8) 38351125

Email : info@khaihoan-gloves.com

Website : www.khaihoan-gloves.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA