C.ty CP Nhựa Minh Hùng

Minh Hung Plastics JSC

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : 103/7 Ao Doi St., Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38755448

Email : info@minhhungplast.com.vn

Website : www.minhhungplast.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA