C.TY CP QUỐC TẾ TÂN CHÂU

TAN CHAU INTERNATIONAL J.S.CO.

Cập nhật: 02/04/2020

Địa chỉ : 83/12 Pham Van Bach St., Ward 15, Tan Binh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 73013142 – 73013143

Email : tanchau.jsc.vn@gmail.com

Website : www.quoctetanchau.com

Giới thiệu