C.TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHÁT

MY PHAT TRADE PRODUCTON JSC

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : 289/9/18 National road 1 A, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 37658008

Email : myphatplastic@gmail.com

Website : www.nhuaplastic.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA