C.TY CP SẢN XUẤT TM DV XNK PHÁT TÀI

PHAT TAI TRADING CORP.

Cập nhật: 06/04/2020

Địa chỉ : 199/46 Tan Huong St., Tan Quy Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 3810 6992

Email : phatacorp@gmail.com

Website : www.phatacorp.com.vn

Giới thiệu