C.TY CP TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

TRUNG THUY GROUP

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 60 – 62 Dong Du St., Ben Nghe Ward, Dist.1, HCM City

Điện thoại : (84-8) 3824 6810

Email : sales@trungthuygroup.vn

Website : www.trungthuygroup.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN