C.TY CP THAN XANH

THAN XANH J.S.CO.

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 450 Quarter 3, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa Dist., Dong Nai Province

Điện thoại : (84-61) 3510473 - (84-8) 22440323

Email : dominhhieu73@yahoo.com.vn

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DẦU KHÍ KHOÁNG SẢN