C.TY CP TM DV BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG LONG

HOANG LONG REAL ESTATE SERVICE & TRADING CORP.

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : SC14-2 Sky Garden 2, Nguyen Van Linh St., Tan Phong Ward, Dist. 7, HCM City

Điện thoại : (84-8) 54121154 - 54133939 - 22125387

Email : hoanglongpmh@yahoo.com.vn

Website : www.hoanglongpmh.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN