C.TY TNHH ÂM THANH & ÁNH SÁNG VIỆT THÁI SƠN

VIET THAI SON SOUND & LIGHT CO., LTD

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 110 Nguyen Ngoc Nhut St., Tan Quy Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 35592574 hotline : 0918040474 - 0916651439

Email : nguyenvannguyen110@gmail.com , giatri@vietthaison.vn

Website : www.vietthaison.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- VĂN HÓA, GIÁO DỤC, XÃ HỘI, THỂ THAO