CTY TNHH BAO BÌ GIẤY HOÀNG VƯƠNG

HAVUPACKAGE CO., LTD

Cập nhật: 13/03/2020

Địa chỉ : 9/19 Tô Ngọc Vân, P. Thạnh Xuân, Q. 12, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 5434 0361

Email : mkt@havupackage.com

Website : www.baobigiay.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

-BAO BÌ, IN ẤN