C.TY TNHH BAO BÌ HỒNG TẤN PHÁT

HONG TAN PHAT PACKING CO., LTD

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : 3/24A Quarter 2, Hoc Mon Town, Hoc Mon Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38913539

Email : hongtanphat@gmail.com

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

-CAO SU, NHỰA