C.TY TNHH BAO BÌ SINO

SINO PACKING CO., LTD

Cập nhật: 18/03/2020

Địa chỉ : 73 Road 27, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 37553871 - 62600510 – 0909977243

Email : sales@sinovn.com

Website : www.sinovn.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CƠ KHÍ, MÁY, CHẾ TẠO MÁY