C.ty TNHH Bất Động Sản Đất Kim Cương

Kim Cuong Land Co., Ltd

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 007 Fl 2rd, Lot A6, Thanh My Loi Apartment, Thanh My Loi Ward, Dist. 2, HCM City

Điện thoại : (84-8) 66569130 - 0909499130

Email : info@datkimcuong.vn

Website : www.datkimcuong.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN