C.TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOÀI NAM

HOAI NAM REAL ESTATE CO., LTD

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 82 Phan Huy Ich St., Ward 15, Tan Binh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38158024

Website : www.nhadathoainam.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN