C.TY TNHH CHÀO

CHAO CO., LTD

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : Room 108, 35 Bis Phung Khac Khoan St., Dakao Ward , Dist.1, HCM City

Điện thoại : (84-8) 35000720 - 35000190

Email : chaoemail@vnn.vn

Website : www.chaocom.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN