C.TY TNHH CƠ KHÍ BAO BÌ LÂM HƯNG

LAM HUNG MECHANICAL & PACKAGING CO., LTD

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 97/4 Kinh Duong Vuong St., Ward 12, Dist. 6, HCM City

Điện thoại : (84-8) 38759458 -62980043

Email : baobilamhung@yahoo.com.vn

Website : www.baobilamhung.znn.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BAO BÌ, IN ẤN