C.TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA BÌNH ĐÔNG HƯNG

BINH DONG HUNG PLASTIC MACHINERY CO., LTD

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : 93 Nguyen Tat Thanh St., Ward 13, Dist.4, HCM City

Điện thoại : (84-8) 39613353 - 0903902952 - 0918190819

Email : info@binhdonghung.com.vn

Website : www.binhdonghung.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

-CAO SU, NHỰA