C.TY TNHH CÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ & KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA

BACH KHOA INDUSTRIAL EQUIPMENT & ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : 9 Le Thi Hoa St., Binh Chieu Ward, Thu Duc St., HCM City

Điện thoại : (84-8) 62863724

Email : bachkhoaco_2008@yahoo.com

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu