C.TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI NGHĨA

DAI NGHIA SECURITY SERVICE CO.,LTD

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 232/1 Binh Loi St., Ward 13, Binh Thanh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38907197 – 38907323

Email : baovedainghia@gmail.com

Website : www.baovedainghia.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN