C.TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI TRUNG

DAI TRUNG SECURITY SERVICE CO.,LTD

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : B71, Highway 15, Dong Hung Thuan Ward, Dist. 12, HCM City

Điện thoại : (84-8) 22156463 – 38911600

Email : daitrung5t@gmail.com

Website : www.daitrung.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN