C.TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀN CẦU

HOAN CAU SECURITY SERVICE CO.,LTD

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : A2/9 D3 Khang Dien Residential, 106 Duong Dinh Hoi St., Phuoc Long B Ward, Dist.9, HCM City

Điện thoại : (84-8)62805392 – 62805393

Email : Info@hoancaucoseco.com

Website : www.hoancaucoseco.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN