C.TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG VIỆT

LONG VIET SECURITY SERVICE CO.,LTD

Cập nhật: 29/02/2020

Địa chỉ : No 26, Road 12, Tan Phu Ward, Dist. 7, HCM City

Điện thoại : (84-8) 54330457

Email : security@baovelongviet.com

Website : www.baovelongviet.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN