CTY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ NAM HẢI

NAM HAI SECURITY SERVICES CO., LTD

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 37 Road 11, Ward 2, Phu Nhuan Dis., Ho Chi Minh City

Điện thoại : (84-8) 35178030 - 31

Email : contact@namhaisecurity.com.vn

Website : www.namhaisecurity.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN