C.Ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Sỹ Hùng

Sy Hung Security Service Co., Ltd

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 288 - 290 Ten Luu St., Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 35378999

Email : sales@syhung_security.com.vn

Website : www.syhung_security.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN