Cty TNHH Dịch Vụ BĐS Minh Quân

Minh Quan Co., Ltd

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 408 Cao Thắng nd, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 3863 0671 / 2 / 3

Email : minhbdsminhquan@gmail.com

Website : http://diaocminhquan.com.vn/

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN