C.TY TNHH ĐỒNG HỒ THÀNH PHÁT

THANH PHAT WATCH CO., LTD

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 35 Le Loi St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCM City

Điện thoại : (84-8) 39151270 - 38213231 – 39369770

Email : phuongthanhphat@yahoo.com

Website : donghothanhphat.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- TRANG SỨC, ĐỒNG HỒ, MẮT KÍNH