CTY TNHH ĐT XD MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ MỚI

NEW STREET REAL ESTATE AGENCY - CONSTRUCTION INVESTMENT CO., LTD

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 222 Road 31, Quarter C, Group 5, An Phu Ward, Dist. 2, HCM City

Điện thoại : (84-8) 66788234

Email : phomoi@phomoi.vn

Website : www.phomoi.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN