C.TY TNHH ĐT XD VÀ CÔNG NGHỆ NAM VIỆT

NAM VIET TECHNOLOGY & CONSTRUCTION CO., LTD

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : 78/1 Cong Lo St., Ward 15, Tan Binh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 62968842

Email : namviet@naviteco.com

Website : www.naviteco.com

Giới thiệu