C.TY TNHH DV BẢO VỆ NGỰ LÂM

NGU LAM SECURITY SERVICE CO., LTD

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 51 C1, Bac Dinh Bo Linh Residential, Nguyen Xi St., Ward 26, Binh Thanh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 35112357

Email : ngulam@ngulamsecurity.com

Website : www.ngulamsecurity.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN